Letný onko tábor pre deti od 6 do 12 rokov sa tentokrát konal v obci Stará Turá, na chate Javorinka.

Všetkými dňami tábora sa niesla čarodejnícka tematika. Riaditeľka čarodejníckej školy zvolala nový školský rok – deti boli zaradené do fakúlt vetra, zeme, ohňa a vody a boli menované čarodejníckymi menami. Krátko po tom však začal vyčíňať zlý čarodejník Tarabas. Úlohou detí bolo prísť na to, že jediným spôsobom, ako sa dá čeliť zlu, je spojiť sily. A to sa nám nakoniec podarilo.

Pekná príroda v okolí chaty nám ponúkla veľa možností na program. Ako správni čarodejníci sme sa naučili čarovať vnútri chaty, aj v lese. Po oddychu nasledovali krúžky, kde si deti mohli vyskúšať aké je to byť policajtom, ako sa strieľa zo vzduchovky, mohli sa zúčastniť pekárskeho krúžku, krúžku šikovných rúk či krúžku prežitia v divočine.

Vďaka sponzorom sme si mohli počas táboru užiť aj dva výlety. Počas jedného nám neprialo počasie a tak sme sa boli pozrieť do kina a zahrať si bowling a kolky. Počas druhého výletného dňa nám slnko doprialo a celý sme ho strávili na Beckovských slávnostiach. Prišli nás navštíviť aj sokoliari a kúzelník.

Na tábore sa vo veku 6 až 12 rokov zúčastnilo 24 detí, z toho 14 chlapcov a 10 dievčat. Dohľad a program zabezpečovalo 8 vedúcich a k dispozícii bol počas všetkých dní aj lekársky dohľad.

Tábor bol financovaný vďaka dlhorčnej podpore Ligy proti rakovine SR – výťažku zo zbierky Dňa narcisov 2017. ĎAKUJEME!

Fotogaléria TU<<<