Program tvorili rôznorodé aktivity – pohybové či kreatívne, ale aj malé výlety.
Viaceré hry sa objavili v našom programe po prvý krát, niektoré po viacročnej prestávke. Špecifickou hrou s novým formátom sa stala nočná hra, do ktorej sme prvýkrát zapracovali aj konkrétny príbeh. Časť programu si pripravili aj deti a hry ako sochy, hádzanie loptičiek na správne miesto, či len jednoduché šarády boli nielen pre ostatné deti, ale aj pre animátorov veľmi príjemným zážitkom. Aj tradičné hľadanie pokladu bol tento rok obohatené o viaceré kreatívne úlohy, ktoré sa deťom veľmi páčili.

Počas tábora boli dva výlety. Prvým bola návšteva kina v Trenčíne – pozreli sme si jednu
z populárnych rozprávok a výlet sme zakončili veľmi príjemným piknikom pri nádrži Dubník neďaleko chaty. Druhým výletom bola návšteva Beckovských slávností, počas ktorej sa deti nielen zabavili na koncertoch, ale aj splnili viaceré fotografické úlohy. Podľa ich slov veľa z nich zažilo práve tam najkrajší výlet vôbec. Všetci spolu nikdy nezabudneme na volejbal, múku na tvári, ruky v kýbli, stavanie prístreškov, hranie spoločenských hier, ochutnávanie netradičných vecí a najmä na úsmevy, smiech, vzťahy a všetky spoločné zážitky, ktoré sme nadobudli.

Tábor bol financovaný vďaka dlhorčnej podpore Ligy proti rakovine SR – výťažku zo zbierky Dňa narcisov 2017. ĎAKUJEME!

FOTOGALÉRIA DOSTUPNÁ TU<<<