Galavečer Srdce na dlani 2017 dopadol nad očakávania 🙂 

Získali sme mimoriadne ocenenie za dlhoročnú a kontinuálnu dobrovoľnícku prácu a kreativitu pri tvorbe nových projektov s cieľom zlepšiť deťom kvalitu času stráveného v nemocnici 

Toto ocenenie patrí všetkým dobrovoľníkom KDN Ďakujeme za všetko, čo robíte, ste robili pre KDN a hlavne pre deti a súčasne ďakujeme Bratislavské dobrovoľnícke centrum za úžasnú akciu, za skvelú organizáciu a hlavne za ich prácu pre dobrovoľnícke organizácie. Ďakujeme všetkým našim priaznivcom a podporovateľom

…naša práca nekončí… 😉

 

24883518_1634694923243679_9197682018420318166_o