Hľadáme zdravotný dohľad počas tábora pre deti vo veku od 7 do 16 rokov liečené alebo doliečované na kardiologické ochorenie.

Tábor sa uskutoční od 13.7. do 22.7. v Kokošovciach.
Viac informácii: kardio.kdn@gmail.com

Náplň práce:
• Dohľad nad zdravotným stavom detí,
• dohľad nad dodržiavaním základných hygienických návykov,
• vedenie zdravotnej dokumentácie,
• konzultovať vhodnosť a primeranú záťaž programu,
• pomáhať pri realizácií programu (dobrovoľné).

Výhody:
• Uhrádzaná strava a ubytovanie,
• dobrá nálada,
• práca v kolektíve mladých a nadšených ľudí.

Tešíme sa na spoločné zážitky!