Aj tento rok pripravujeme bezplatné letné turnusy táborov pre deti s onkologickou diagnózou a ich súrodencov.

Tábor pre menšie deti od 6 do 12 rokov i pre teenagerov od 13 do 18 rokov sa bude konať v Pružine od 30.6 do 8.7.2017 „pod jednou strechou“ avšak program bude oddelený a prispôsobený nielen veku ale aj zdravotnému stavu účastníkov.

Prihlásť sa môžete vyplnením online prihlášky do 13.6.2018 –  https://lnk.sk/zJXY

Tábor je pre účastníkov bezplatný. Tábor je plne hradený KDN z asignácie 2% dane z príjmu a vďaka financiám zo zbierky Deň narcisov 2018 Ligy proti rakovine SR.

MO VO