TT2Krásne narodeniny oslávilo KDN v Trnave, ktorého dušou i srdcom bola naša skvelá dobrovoľníčka Mária Krausová. Majke aj všetkým dobrovoľníkom ďakujeme za ich skvelú prácu, za každý rozdaný úsmev, a za všetko čo robia pre deti 🙂

Počas narodeninových osláv odovzdala Majka žezlo novej koordinátorke dobrovoľníkov v Trnave  – Simonke Krajčírovičovej.

No a aká by to bola oslava bez sfukovania sviečok… nevieme síce čo KDN Trnave priali naši dobrovoľníci, ale my jej pod Simonkiným vedením prajeme veľa ďalších krásnych rokov na detskom oddelení v Trnavskej nemocnici, veľa rozdaných úsmevov, rozžiarené detské očká, ktoré sa tešia na ďalšiu návštevu dobrovoľníkov a aj spokojných dobrovoľníkov.

https://www.facebook.com/klubdetskejnadeje/videos/1809384992441337/