Po opätovnom polročnom čakaní sme sa znova ocitli na našom zimnom tábore. Tento tábor je vždy špecifický prítomnosťou tých najmladších, ktorí podnecujú starších k tomu, aby ich viedli a starali sa o nich.Hoci nám ani tento rok počasie veľmi neprialo a snehu sme veľa nemali (a ak bol, tak bol zmrznutý), strávili sme mnoho chvíľ vonku pri rôznych hrách – súťažili sme pri výrobe snehuliakov, naháňali sa a pretekali sa, lovili sme bizónov, hrali sa na zvieratká (kde bolo cieľom odfotiť čo najviac iných zvieratiek). Keď nám už bolo chladno, presunuli sme sa dovnútra, kde sme si zahrali štafetu, zasúťažili na rôznych stanovištiach, triafali sme svojho vedúceho a mnoho iných.Ani sme sa nenazdali a náš týždeň nám ubehol. Všetci sme mali pocit, že len teraz sme sa vybaľovali a už sa znova balíme a odchádzame. No vo všetkých z nás tlela malá iskierka útechy, že letný tábor bude už za pár mesiacov.