Na pracovno-školskú kardiovíkendovku v Škole v prírode Šípková v Terchovej prišlo 31 účastníkov. Využili sme termín polročných prázdnin, takže sme sa stretli v termíne 31.01 – 03.02.2014. Víkendovka sa konala z programu Európskej komisie Mládež v akcii, ako súčasť projektu ,, Čo sa v škole nenaučíš“.

Cieľom programu bolo pomôcť účastníkom s výberom strednej a vysokej školy, oboznámiť ich s rôznymi povolaniami, požiadavkami a možnosťami trhu prácu, platovým ohodnotením a pod. Víkendovka začala v piatok tradičnými očakávaniami t.j. účastníkov sme rozdelili do skupín, v ktorých mali popremýšľať nad očakávaniami a znázorniť ich na papier. Potom každý napísal na flipchart svoje vysnívané povolanie. Pokračovali sme programom zameraným na kľúčové kompetenciu. Účastníci si preverili svoju samostatnosť, sústredenosť, presnosť, kreativitu, prácu v skupine, priestorovú predstavivosť, organizačné schopnosti a citlivosť. Doobedný blok v sobotu bol venovaný stredným školám. V prvej časti (DOD na SŠ) účastníci navštevovali stanovištia – vybrané stredné školy, kde sa od vedúcich dozvedeli základné informácie o zameraní školy, študijnom pláne, možnosťami uplatnenia a vyskúšali si krátku úlohu typickú pre danú školu: napr. na bilingválnom gymnáziu hľadali anglické slovíčka v osemsmerovke, na hotelovej akadémii priraďovali poháre k nápojom, … V druhej časti (prijímačky na SŠ) účastníci navštevovali stanovištia, ktoré predstavovali predmety, z ktorých sa robia prijímačky, napr. na matematike delili bez kalkulačky, na dejepise zoraďovali historické udalosti, na telesnej robili stojky a kotúle, a pod. Poobede sme išli na hodinovú prechádzku do prírody. Poobedný program sme zamerali na cudzie jazyky, ktoré sú nevyhnutné v dnešnej dobe. Účastníkov sme zadelili do štyroch skupín. Najprv museli nájsť prázdne okienka krížovky na viacerých papieroch a obkresliť si ich na svoje papiere. Jeden člen družstva s týmito papiermi zostal v domčeku. Ostatní členovia chodili po chate a hľadali otázky k jednotlivým častiam krížovky. Otázky boli vlastne rôzne slovíčka po slovensky s napísaným jazykom, do ktorého ich bolo treba preložiť. Prekladalo a hlavne do angličtiny, nemčiny, ale vyskytlo sa aj zopár známych slov z češtiny, maďarčiny a ruštiny. Večerný program patril show ,,Top Job“. Deti sa stali reportérmi a pripravili si 5 otázok pre vedúcich, ktorí reprezentovali rôzne povolania. Potom sa každý rozhovor odprezentoval a na záver deti hlasovali o Top Job.

V nedeľnom doobednom bloku sme účastníkov informovali o praktických veciach potrebných pri hľadaní zamestnania. Vyskúšali si napísať životopis, zistili ako sa pripraviť na pohovor, aké je nevhodné/vhodné správanie a nakoniec absolvovali fiktívne pohovory. Poobedný blok po prechádzke sme začali brainstormingom na rôzne témy týkajúce sa zamestnanosti. Ďalej nasledovali krátke prednášky vedúcich zo sveta práce v súkromnom a verejnom sektore, možnostiach v zahraničí, brigádach a o nezamestnanosti. Pred večerou sme účastníkov rozdelili do skupín na aktivitu o platoch v jednotlivých povolaniach. V chate sme rozmiestnili 21 lístočkov s povolaniami, ktoré si opísali a skúsili tipnúť plat. Potom sme vyhodnotili tipy a povedali reálne výšky platov. Večerný program patril známej hre Activity. My sme však pripravili lístočky s povolaniami, ktoré sme sa snažili uhádnuť prostredníctvom kresby, opisu a pantomímy. V pondelok doobeda sme pripravili DOD na VŠ. Účastníci navštevovali stanovištia – vybrané vysoké školy, kde sa od vedúcich dozvedeli základné informácie o zameraní školy, študijnom pláne, možnosťami uplatnenia a odniesli si propagačné materiály a darčeky.

Záver patril evaluačným aktivitám t.j. zhodnotenie programu. Účastníci a organizátori sa podelili o zážitky a naplnené očakávania. Všetci účastníci prejavili záujem učiť sa, aby sa dostali na dobré školy a našli si stabilné zamestnanie. Dúfame, že im to nadšenie dlho vydrží.