Tejto víkendovky sa zúčastnilo 31 účastníkov a konala sa v termíne 28.8.- 1.9.2013 v penzióne Roháčan v Hútach na Liptove z programu Európskej komisie Mládež v akcii, ako súčasť projektu ,,Čo sa v škole nenaučíš“.

Cieľom programu bolo atraktívnym spôsobom poskytnúť deťom užitočné a potrebné informácie o rôznych médiách, reklame a jej vplyvoch, internete a facebooku. Ďalej o bezpečnom správaní sa a využívaní týchto médií a sociálnych sietí. Na konci dňa deti hodnotili aktivity daného dňa.

Účastníci dostali určitý počet papierikov s natlačenými zdvihnutými palcami – lajkmi a mohli ohodnotiť dané aktivity, napísané na plagáte, počtom lajkov podľa toho, ako sa im páčili. V stredu večer si všetci účastníci vytvorili na papier svoj profil s nakreslenou fotkou, ktorý si nalepili na izbu. Úvodom do mediálnej tematiky si účastníci vyplnili dotazník, pomocou ktorého si uvedomili, aký priemerný čas im zaberajú jednotlivé médiá. Ďalej sme sa oboznámili s históriou masovokomunikačných prostriedkov.

Vo štvrtok sme sa venovali analýze médií, novinám a časopisom, spôsobe poskytovania informácie cez rôzne médiá.Poobede sme sa oboznámili a zamysleli nás tým, kde všade je reklama a zistili sme aká je jej cena. Potom si dvojice vyskúšali vytvoriť pozitívnu a negatívnu reklamu formou koláže na výkres. Nasledovala aktivita v okolí penziónu, kde sme rozvešali reklamy formátu A4 z dámskeho časopisu. Deti si museli spísať všetky reklamy a vybrať tú, ktorá sa im páčila. V spoločnej diskusii sme si odprezentovali názory na videné reklamy. Večerný program odštartovali scénky vedúcich, v ktorých boli demonštrované marketingové taktiky, ktoré deti potom odhaľovali a následne boli podrobne vysvetlené. Nasledoval reklamný večer t.j. skupinky nacvičili televíznu reklamnú scénku na určitý produkt.

Piatkový program zameraný na internet otvorila odbornou prednáškou o nebezpečenstvách virtuálneho správania npor. Mgr. Anna Poljaková, preventistka z Policajnej stanice Liptovský Mikuláš. Pokračovali sme prezentáciu vedúceho o vývoji Facebooku a správaní na tejto sociálnej sieti, ktorú sme doplnili poučnými videami. Poobede sme mali diskusnú stanovišťovú hru, pri ktorej deti navštevovali vedúcich s ktorým diskutovali na témy: kybernetická šikana, správanie na FB, sexuálne obťažovanie a vyžiadanie si schôdzky od neznámeho človeka, zverejňovanie fotografií na FB a ich zneužitie, natočenie učiteľa a zavesenie na Youtube. Po týchto ťažkých témach nasledovala zábavná hra o statusoch, pri ktorej si deti uvedomili aké zbytočnosti píšu na Facebook. Večerný program patril zábavnej reality show o najlepšieho moderátora.

V sobotu doobeda sa ešte skupinky venovali analýze jednej televíznej reklame. Poobede sa konečne vyčasilo, a preto sme išli na prechádzku k blízkemu hospodárskemu dvoru. Po návrate sme hrali novú hru mediálna vojna. Deti vskupinkách vytvorili televízne spoločnosti a nakupovali za kredit program (filmy, seriály, telenovely, relácie, dokumenty) do časových blokov. Hralo sa na 3 kolá t.j piatok, sobota, nedeľa. Cieľom bolo mať čo najkvalitnejší program v hlavnom vysielacom čase. Posledný večer sme začali hraním spoločenských hier a potom nasledovala diskotéka.V nedeľu doobeda sme si preverili, čo o nás vie Google a dozvedeli sme sa zaujímavosti. Na záver nasledovali evaluačné aktivity t.j. zhodnotenie programu.

Všetci sme odchádzali z mediálnej víkendovky s množstvom užitočných poznatkov a pekných zážitkov.