Finančná kardiovíkendovka mala 22 účastníkov a konala sa v termíne 18.10. – 20.10 2013 v penzióne GaJúS v Osčadnici na Kysuciach z programu Európskej komisiei Mládež v akcii, ako súčasť projektu ,,Čo sa v škole nenaučíš“.

Cieľom programu bolo atraktívnym spôsobom poskytnúť deťom užitočné a potrebné informácie z oblasti financií, a tak zvýšiť u účastníkov finančnú gramotnosť. Víkendovku sme začali tak, že po penzióne sme rozmiestnili lístočky z troch farieb, ktoré si každý musel nájsť. Potom každý napísal svoje očakávania, obavy z víkendovky a skúsil definovať finančná gramotnosť. Ďalej sme si povedali novinky o sebe, kto má čo nové od poslednej víkendovky. V penzióne sme zatiaľ rozmiestnili 50 lístočkov s otázkami zo sveta financií. Skupinky chodili po penzióne a zapisovali si odpovede. Spolu s odpoveďou získali aj rok. Po získaní odpovedí sme sa stretli a spoznali sme vývoj peňazí vďaka rokom zo správnych kvízových otázok. Potom sme deti poslali na izby, ale čakalo ich ešte prekvapenie. Po istom čase sme ich zavolali do spoločenskej miestnosti, kde ich čakal list. Zistili, že ak za 1 hodinu splnia isté úlohy, získajú ,,zlatú tehličku“. Deti sa rozhodli splniť túto ,,mission impossible“, a tak museli vymydliť mydlo, vypísať fixku, postaviť vežu zo špajdlí na výšku jedného člena tímu, spočítať obkladačky a pod…Takmer sa im to podarilo, a preto za snahu získali sľúbenú odmenu.

V sobotu doobeda sme sa vybrali na nákup, ale nie taký obyčajný. Dvojice museli kúpiť 5 vecí (sladký, slaný, kyslý, tekutý, nejedlý) za čo najnižšiu cenu. Okrem toho mali zistiť ceny istých tovarov a napísať čo najviac tovarov značky Coop. Po nákupnej hre sme sa ešte prešli do prírody.

Poobedie sme odštartovali obchodovacou hrou tzv. akciový turizmus. Trojice dostali akciové letáky, zoznam tovaru, mapu mesta s vyznačenými 6 predajňami, ktorých prestavovali vedúci a umiestnením svojho bydliska. Cesty na mape boli označené cenou. Úlohou trojíc – rodín bolo čo najvýhodnejšie nakúpiť tovar zo svojho zoznamu, teda za čo najnižšiu cenu a okrem toho aj čo najviac ušetriť.

Potom sme pripravili deťom pobyt na Ekonomickej univerzite, kde absolvovali 4 polhodinové prednášky s praktickými ekonomickými témami. Prednášky: marketingové taktiky v nákupných reťazcoch, pravdepodobnosť v hazarde, banky a bankové karty, návrh webovej stránky, pôžičky, vývoj peňazí, práca mladistvých, filantropia – taktiky a podvodníci.

Večerný program patril Volkerovi, ktorý nám priblížil hodnotu peňazí v Keni, a tak sme si uvedomili rozdiely medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami. Ďalej sme sa hrali spoločenské hry, rozprávali a zabávali pri hudbe.

V nedeľu doobeda išli niektorí na sv. omšu. Potom sme si zahrali simulačnú hru na hospodárenie v rodine. Rozdelili sme sa do 6 rodín s rôznou finančnou a rodinnou situáciou. Hra ponúkala rodinám udalosti, ktoré mohli prijať alebo odmietnuť. Ich rozhodnutie spolu s náhodou t.j. hod kockou im ukázalo výsledok, a tak mohli peniaze získať alebo stratiť. Uvedomili sme si aké situácie môžu nastať v živote, aké sú rozdielne platy a čo koľko stojí. Na záver prišli evaluačné aktivity, ktoré nám ukázali, že deťom sa na víkendovke páčilo a okrem toho prostredníctvom zážitkov si odnášajú finančné zručnosti.