Od zimného tábora ubehlo síce iba zopár mesiacov, ale mne to pripadalo neprimerane dlho. A tak, keď sme sa konečne ocitli pred vchodom nášho hotela, v ktorom sme mali stráviť nasledujúce 2 týždne, cítil som sa veľmi šťastne…

Pre deti sme s vedúcimi mali pripravený zaujímavý program plný aktivít a zábavy a ja som veril, že sa im bude páčiť. Počas prvého dňa sme sa snažili ešte zistiť čo by si naozaj priali a nepriali zažiť na tábore, aby sme im to dokázali splniť a to sa ukázalo ako správna voľba. Pretože počas týchto rozhovorov vznikol nápad zahrať si hru s názvom upír, ktorá nás sprevádzala celým táborom a dodávala mnohým okamihom „nebezpečný“ nádych. Deti táto hra zaujala a súperili s veľkým zápalom…v závere bol vyhlásený víťaz, ktorý dostal aj odmenu.

Počas tábora sme deťom pripravili naše už klasické hry ako vikingpal a vikingbal, schovávačku, naháňačku.Okrem toho si zabojovali o vlajky a súperili medzi sebou vo vojne, dobýjali Slovensko, prekresľovali obraz pričom si posúvali informácie cez telefón. Naši externisti deťom ukázali ako prežiť v lese, naučili ich strieľať z luku a praku, zapaľovať oheň a podobne. Na zaujímavých výletoch sme sa s deťmi boli pozrieť na hasičskú stanicu a vojenské letisko. Taktiež sme využili krásne počasie a boli si zaplávať na kúpalisku.

A popri všetkých týchto aktivitách sme si užívali atmosféru pohody, ktorá medzi nami vládla.Utužili sa starépriateľstvá a nadviazali sa nové. Spoločne sme si zaspievali pri táboráku a bavili sa pri večerných posedeniach na izbách. Počas poslednej noci sme si z chuti zatancovali na diskotéke a potom sa do rána rozprávali na chodbe.

Celý tábor bol hradený Ligou proti rakovine z výťažku Dňa narcisov, týmto sa jej vyslovujeme veľké ďakujem za možnosť ho zrealizovať.