Tento rok to bolo už jedenástykrát, čo sa stretlo niekoľko detí na letnom kardio tábore. Ten sa konal v termíne od 29.6. do 13.7. 2013, po tretíkrát v rekreačnom zariadení Predhorie v Pružine. Jedenásty ročník si užilo 42 účastníkov, z toho bolo 27 detí s kardiologickými ochoreniami, 13 vedúcich, 1 zdravotníčka a 1 lekár. Tento rok si deti užili dva týždne cestovania okolo sveta a získavania nových vedomostí o krajinách a kultúrach, ale aj o ľudských právach či rasizme.

Hneď po príchode sa deti zaregistrovali ako účastníci expedície deti zaregistrovali ako účastníci expedície. Ako potenciálni členovia expedície museli splniť 10 krátkych úloh na preverenie schopností a vedomostí z oblasti jazykov, geografie, postrehu, výdrže, zdravotníctva, orientácie a pod. Podľa toho boli zadelení do tímov, kde sa zoznámili a vymysleli svoj názov. Prvý večer zahájil nástup vedúcich expedície – animátorov. Pozreli sme si reportáž KDN TV o náleze denníka a mapy Syra Friedricha von Waldinarta, ktorý precestoval celý svet. Deti sa oboznámili s pravidlami, hymnou, režimom tábora a potom predstavili svoje výskumné skupiny.

Každý deň v tábore sme navštívili krajinu, kde deti prostredníctvom úvodnej motivačky spoznali historický suvenír a potom mali v areáli hľadať nový suvenír. V danej krajine plnili úlohy v zmiešaných tímov, za čo získavali body a známky na oddielové cestovateľské kufríky. Každodenný program v doobedných alebo podvečerných hodinách tvorili aj tvorivé dielne či nenáročné športové aktivity. nenáročné športové aktivity. Prvý deň si všetci spravili cestovateľské denníky, ktoré si ozdobili servítkami. Denníky slúžili ako táborové pamätníky. V tvorivých dielňach deti maľovali farbami na textil futbalové dresy, maľovali na sklo a porcelán, tvorili ozdoby z organzy, maľovali kvetináče, polystyrénové srdiečka, drevené stojany, krabičky, zvieratká, tvorili šperky z korálkov a moosgummi, ozdoby z pedigu, servítkové obrázky, krabičky z knižky, zdobili hrnčeky, scrap-bookingovou technikou vyrábali rámiky na spoločné táborové fotografie… Niekoľkokrát sme absolvovali aj prechádzky do lesa či do dediny. Vo voľnom čase a niekedy aj večer sa deti mohli zahrať rôzne spoločenské hry.

Posledný deň sme si zhromaždili všetky suveníry, ktoré nám pomohli rozlúštiť zašifrovaný text v denníku. Text nás naviedol na cestu k pokladu. Večer sme deťom slávnostne udelili pamätné listiny z Expedície, vyhodnotili najčistejšiu izbu, najlepší oddiel, rozdelili ceny prostredníctvom tomboly. O polnoci sme sa zhromaždili na slávnostný prípitok na počesť kardiotábora. Potom zhasli svetlá a nasledoval sviečkový ceremoniál, rozlúčkové slová, ďakovania a slzy. Večerný program ďalej pokračoval zábavou skoro až do rána.

Kardiotábor bol podporený:

• Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom a z fondu Dôvera.

• Nadáciou Pontis, ktorá spravuje darcovský portál Dobrá Krajina, kde máme projekt ,,Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti“

• Darom z Národnej banky Slovenska

• aj vďaka Vašim 2% z daní

Naša vďaka patrí aj všetkým inštitúciám a organizáciám, ktoré nám poskytli vstupné na výletoch zadarmo: Sklenný sen – Sklársky skanzen Valaská Belá, hrad Beckov, Vojenské historické múzeum Piešťany, Mestské múzeum Rajec. Výraznú zľavu poskytli: ZOO Bojnice, Múzeum praveku Bojnice, Park miniatúr

Podrobný program si môžete prečítať priamo tu.