V termíne 6. – 9. septembra 2012 sa 19 detí, 10 vedúcich a lekár stretli v RZ Škutovky, aby zaspomínali na letný kardiotábor a utužili nové priateľstvá. Víkendovka sa uskutočnila vďaka „Charitatívnemu programu denníka Nový Čas a Nadácie Pontis SRDCE PRE DETI“.

Program potáborovej víkendovky nadväzoval na táborovú tému vstupu Kardiorepubliky do Srdiečkovej únie. Ako predobraz Srdiečkovej sme použili Európsku úniu, a preto sme sa rozhodli zážitkovou pedagogikou priblížiť deťom túto náročnejšiu tému. Prvý večer sme krátkou scénkou poukázali na vznik EÚ, po ktorej sme si predstavili a vypočuli európsku hymnu. Nasledovalo ,,kolečko“ t.j. každý povedal, čo má nové od kardiotábora. Pre zopakovanie mien sme si zahrali hru plachta. Deti sme rozdelili na dve družiny, ktoré sme oddelili plachtou. Družiny si vybrali svojho zástupcu, a keď spadla plachta, zástupcovia museli povedať meno toho druhého. Kto to stihol ako prvý, vyhral a „ukradol“ druhej družine zástupcu.

V piatok doobeda deti hľadali poskrývané kúsky mapy Európy a následne ich skladali ako puzzle. Takto sa deti dostali do tematiky aj vizuálne, teda ako vyzerá Európa. Počas tejto úlohy nás na krátky čas navštívili redaktor a fotograf z Nového Času, vďaka čomu sme sa v sobotnom čísle ocitol článok o našej kardiovíkendovke. Zvyšný doobedný program vyplnili výtvarné aktivity – 3D pohľadnice, futbal a iné športy. Po poobednom odpočinku deti dostali propagačné eurobankovky a vydali sa na stanovištia – do štátov, ktoré majú menu euro, aby ako turisti nakúpili typické predmety a výrobky za čo najlepšiu cenu. Napr. vo Fínsku ich zlákala sobia koža, v Grécku si mohli kúpiť ostrov, v Rakúsku čokolády, v Holandsku syry… Ďalej nasledovala hra, v ktorej sa oboznámili s euromincami. Ich úlohou bolo vyzbierať vystrihnuté vzory euromincí a poskladať kolekcie jednotlivých štátov podľa predlohy. Večerný program patril klasickému táborovému kvízu. Deti si vyberali otázky o kardiotábore podľa jednotlivých tém a náročnosti, ktorú predstavovali hodnoty euro bankoviek. Zaujímavosťou bolo, že súťažila aj skupina vedúcich. Ak súťažiaci nevedeli odpovedať, mohli požiadať o pomoc poradcov – prezlečených vedúcich sa rôzne postavy.

V sobotu doobeda deti v skupinkách navštevovali štáty EÚ, kde im za rôzne úlohy vedúci povedali základné údaje o štáte, ktoré potrebovali zapísať do tabuľky. Tak napr. v Španielsku zápasili s býkom, v Grécku sa učili grécke božstvá a v Škandinávii museli nazbierať drevo z lesa, ktoré sa využilo pri večernej opekačke. Cez poobedný odpočinok sme sa hrali spoločenské hry a podávali sme ovocné poháre so šľahačkou. Poobedná hra bola zameraná sa oboznámenie sa s inštitúciami EÚ. V Európskom parlamente priraďovali počty poslancov k jednotlivým štátom, v Európskej centrálnej banke kreslili návrh pamätnej euromince a na Európskom dvore audítorov si preverili matematiku. Po tejto hre si ešte stihli zahrať obľúbený futbal. Po večeri sme sa už zberali k ohňu a postupne pribúdali nad pahrebou palice so špekáčikmi. Podarilo na sa nám naladiť aj gitaru, a tak sme si schuti aj zaspievali z táborového spevníka. Keď sa ochladilo, presunuli sme sa do vnútra a začala diskotéka, počas ktorej a podávali obľúbené miešané nealko drinky. Zároveň sme zablahoželali našich dvom oslávencom a odovzdali darčeky.

V nedeľu po raňajkách išla časť detí a vedúcich na omšu do Liptovskej Osady. Ostatní sa hrali spoločenské hry a venovali sa výtvarným aktivitám. Pred obedom si deti ešte zahrali krátku hru piktogramy. V lese hľadali obrázky piktogramov a priraďovali k nim význam. Potom nás už čakalo iba balenie, obed a cesta domov. Cez predĺžený víkend nám prialo aj počasie a tak máme za sebou ďalšiu úspešnú akciu.