V termíne od 10. do 12.2.2012 sa strelo 22 detí z kardiotáborov a 13 animátorov z KDN v zasneženej prírode Liptova v RZ Škutovky.

Program na víkendovke bol tematicky zameraný na fašiangy, spoznávanie ľudových tradícií a hry v snehu. Počasie na víkendovke bolo príjemne mrazivé s množstvom snehu. Prvý večer deti súťažili v skupinách vo vedomostnej súťaži o ľudových tradíciách (určiť názov ľudovej piesne podľa ukážky, nacvičiť fľaškový tanec, zaznačiť do slepej mapy skanzeny, napísať slovo zemiaky v čo najviac nárečiach, určiť podľa obrázkov remeslá, napísať pranostiky, zaspievať ľudovú pieseň). Slávnostnou chvíľou bolo predstavenie prvej publikácie KDN – celotáborová téma kardiotábora 2011 Univerzita prvého veku, ktorá vyšla v Českej republike vo vydavateľstve Mravenec. V sobotu doobeda deti súťažili v skupinách v hre zameranej na príslovia a porekadlá, ktoré boli rozstrihnuté na polovicu. Každá skupina musela vyzbierať rozstrihnuté lístočky vo svojej farbe a zlepovať podľa správnosti. Po hre sme vyzdobili spoločenskú miestnosť balónmi a reťazami na večernú zábavu. Pred obedom sme išli na krátku prechádzku v okolí chaty. Po obede sa deti vybláznili vo vysokom snehu, sánkovali sa a guľovali. Popoludní sme deťom ponúkli čaj na zahriatie a zábavné krátke hry (ruky – nohy, živé pexeso, prechádzanie cez brány, rodina Adamsovcov). Po večeri sme púšťali lampióny šťastia. Sobotný večer sa deti a vedúci predstavili ako maškary na karnevale. Po predstavení masiek nasledovala diskotéka obohatená o stoličkový tanec, belgický tanec a i. V nedeľu doobeda sme sa hrali mestečko Palermo, za ten čas iní vedúci pripravili po chate lístočky na ďalšiu hru. Deti v skupinách podľa indícii našli lístoček svojej farby a zaradili daný zvyk k príslušnému obdobiu. Po obede si rodičia mohli prísť pre deti na chatu, z ktorej sme odchádzali o 14.00 hod do Liptovského Mikuláša na vlak.

Prvá fašiangová kardiovíkendovka sa uskutočnila vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska a z asignácie 2% dane získaných v roku 2011.