Deviaty ročník kardiotábora Klubu Detskej Nádeje sa konal v termíne 2. – 16. júla 2011 prvýkrát v RZ Priedhorie v Pružine pri Považskej Bystrici. Zúčastnilo sa na ňom 33 detí, 13 vedúcich a lekár.

Na dva týždne sme sa dostali na Univerzitu prvého veku. Deťom pred začiatkom tábora prišlo poštou potvrdenie o prijatí na štúdium na univerzite. Prvý večer absolvovali imatrikulácie, prisahali na žezlo univerzity, dostali imatrikulačné listy, indexy, preukazy ISIC a oficiálne sa stali študentmi univerzity. Študenti sa rozdelili do šiestich fakúlt: Fakulta informačných štúdií, Fakulta telovýchovy a športu, Fakulta prírodných vied, Fakulta výtvarných a kreatívnych štúdií, Fakulta dramatických štúdií a Fakulta masmediálnej komunikácie. Každá fakulta mala svojho dekana a prodekana. Vedúci utvorili akademický senát na čele s rektorom a prorektorom univerzity.

Deti sa každý deň hravou formou venovali štúdiu nejakého predmetu a za úspešné absolvovanie, teda za hry a súťaže, dostávali príslušný počet kreditov do svojich indexov. Na predmete slovenský jazyk a literatúra sa deti zahrali so slovenčinou a s básničkami, na matematike – ekonómii obchodovali s časťami plyšových medvedíkov nakreslenými na papieri a snažili sa zarobiť čo najväčší zisk, na cudzích jazykoch sa potrápili s anglickými, nemeckými a českými slovíčkami, na biológii sa starali o zvieratká – vedúcich na hre Safari, na dejepise absolvovali cestu dejinami a na geografii cestu okolo sveta, vlajky jednotlivých štátov spoznali pri hre veľké pexeso, na telesnej výchove sa venovali rôznym športovým aj menej športovým disciplínam, na psychológii si vyskúšali aj svoju logiku, na fyzike a chémii ich čakali rôzne pokusy. Súčasťou praktickej časti z geografie bolo spoznávanie dediny a miestneho obyvateľstva pri hre v dedine. Ako prax mali deti v študijnom pláne viaceré večerné súťaže. Za dramatickú výchovu získali kredity za nacvičenie divadielok na divadelnom večere, hudobná výchova bola na programe ako spievanie pri táboráku, kredity za výtvarnú výchovu sa udeľovali za tvorivé a výtvarné dielne. Počas štúdia na deti čakalo aj skúškové obdobie a postupové skúšky do vyšších ročníkov. A ako na každej univerzite, nakoniec museli študenti vypracovať diplomovú prácu a svoje dvojtýždenné snaženie zakončili na štátniciach, kde si ich vedomosti preverili docenti v troch komisiách. Všetkým sa podarilo štúdium úspešne ukončiť a posledný večer si mohli na promóciách prevziať diplomy s titulom: Dex (Detský expert) alebo medzinárodne Chex (Child´s Expert).

Súčasťou študijného plánu boli aj štyri exkurzie – výlety. Na prvom výlete sme navštívili mestá Trenčianske Teplice a Trenčín, kde sme sa okrem rozchodu pozreli aj na Trenčiansky hrad. Na druhej exkurzii sme sa plavili na pltiach na rieke Váh pod Strečnom, pozreli sme si zvieratá v ZOO v Bojniciach a nakúpiť sme mohli v Prievidzi. Špeciálny výlet sa nám podaril vybaviť v Českej republike, kde sme boli v dostihovej stajni vo Veľkých Karloviciach pozrieť sa na koníky a život v minulosti sme spoznali vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštěm. Posledná exkurzia nás zaviedla do slovenského betlehemu v Rajeckej Lesnej, rozchod a pizzu sme si vychutnali v Žiline a na koníkoch sme jazdili v Bytčici pri Žiline.

Kardiotábor bol financovaný z príspevkov z 2 percent z daní, ktoré ste Klubu Detskej Nádeje venovali možno aj Vy. Finančný príspevok vo výške 2 500 € darovala Nadácia Orange, kde uspel náš v projekt Aj ,,srdiečkové“ deti chcú ísť do tábora v grantovom programe Prekročme spolu bariéry. Fond Hodina deťom, ktorý zradila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska, podporila náš celoročný projekt: Kardioprojekt 2011 – nádej pre srdce finančným príspevkom vo výške 4 890 €. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo na tábor dotáciu vo výške 5 922 €. Náš projekt Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti bol tiež zaradený do grantového programu Dobrá krajina, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Materiálnu podporu nám poskytli taktiež rôzne firmy napr. vydavateľstvá Fragment a Reader´s Digest Výber, ZUNO bank AG; mesto Bratislava; NIVEA, Koliba, a.s. ; Senoble Central Europe, s.r.o.; TINA PLUS, s.r.o.; Syrmix Zázrivá, s.r.o.; METRO Cash&Carry SR, s.r.o.; AHOLD Retail Slovakia, k.s.; Vodax, a.s.; Water holding, a.s.; Trenčianske minerálne vody, a.s. ; Notes Slavošovce, a.s., ; DIPOS.