Keďže po našej poslednej víkendovke bolo počuť mnohé prosby na zopakovanie, rozhodli sme sa, že ich vypočujeme. A práve z tej príčiny vznikol aj názov.

Vyrazili sme 27.11.2009 a na chatu sme dorazili tesne pred večerou. Po nej nasledovali hry na rozohriatie (kartový kolotoč, vláčik). Keď už boli deti zahriate, dostali za úlohu rozšifrovať niekoľko prísloví a porekadiel. Keď sa im to podarilo, nastal voľný program – aby si deti stihli vychutnať stretnutie sa.

Sobotný program prebiehal aj vnútri aj vonku. Doobeda to bolo najprv vnútorné kreslenia a potom sa šlo vonku zahrať si niekoľko hier na behanie. Nasledovala prechádzka a obed. O 15:00 sa pokračovalo v programe. A to v už starej ale ešte stále obľúbenej hre na Planétky. Vzhľadom na ročné obdobie nás dovnútra vyhnala tma a chlad. Preto bol ďalším bodom programu hromadný čaj. Keďže do večere ostávalo už iba málo, rozhodli sme sa pomôcť deťom s učením sa (pár si ich totižto donieslo knihy). Absolútny záver programu spočíval v hraní spoločenských hier, pozeraní filmov a podobne.

29.11.2009 sa náš víkend skončil odchodom z chaty, ktorý bol sprevádzaný otázkami – kedy znova???

Vyprosený víkend bol plne hradený z Dňa narcisov roku 2009.