Tento ročník onko táborov sme obohatili o onko predtáborovú víkendovku, ktorá sa konala v dňoch 26.6 – 29.6. 2009 v rekreačnom zariadení Striebornica, Uhrovec. Bola určená pre onko deti z celého Slovenska vo veku od 8 do 18 rokov.

Počas predĺženého víkendu si deti mohli precvičiť svoj um v živej dáme, ocitli sa priamo v roli figúriek na šachovnici, otestovali si svoju šikovnosť v obchodovaní, kde ich úlohou bolo, čo najlacnejšie kúpiť a čo najdrahšie predať, vyskúšali si novinárčinu s naozajstným rozhovorom s kuchárkou…

 

Vedúci preverili ich zdatnosť v rozprávaní vtipov ale i skladaní hlavolamov. Upršané poobedia si vypĺňali maľovaním na sklo, servítkovou metódou, zahrali si karty Bang, UNO. Noci sa netrávali spánkom ale dlhými rozhovormi, pozeranám fotiek z táborov a myšlienkami na to, že o mesiac sa opäť stretneme.

Všetky onko tábory a víkendovka sú plne hradené z finančných prostriedkov zo Dňa narcisov 2009.