Uskutočnil sa od 19. júla do 1. augusta 2009 v Novoti a tematicky bol zameraný na Indiánov. Celkovo 35 účastníkov tábora zapadlo do jedného indiánskeho kmeňa.

Na Malom „onko“ tábore sa deti preniesli do časov divokých Indiánov a krásne dva týždne strávili na prériách ďalekej Oravy. Priúčali sa vlastnostiam, aké má mať správny indián: odvaha, šikovnosť ale aj úctu od starešinov kmeňa a šamana Huba-Buba Veľká papuľa. Pri tom ako sa učili správne vyrobiť luk, šarkanov, piecť uloveného bizóna, či len hrali futbal, vytvárali sa nové kamarátstva medzi mladými indiánmi. Indiáni boli aj na zopár výletoch v okolí. Zablúdili na ranč bielych tvárí, či na splašeného hada inak nazývaného bobová dráha v Pavčinej Lehote. Rovnako sa precvičili v plávaní a vyskúšali svoju odvahu na tobogánoch a svoju trpezlivosť pri státí v dlhých, nekonečných radoch.

V rámci tábora sa usporiadali výlety do uquaparku Tatralandia či na Šikluv Mlýn. Deti odvážne splavili na pltiach rieku Oravu a rozšírili si obzor pri objavovaní krás Slovenska v rámci prehliadky Oravského hradu. Svoju odvahu preukázali aj pri jazde na bobovej dráhe a pri prechádzke temnými zákutiami jaskyne.

Všetky onko tábory a víkendovka sú plne hradené z finančných prostriedkov zo Dňa narcisov 2009.