Veľkého onkotábora v Jelšave sa od 2. do 16. augusta 2009 zúčastnilo 35 deti.

Na Veľkom „onko“ tábore sa deti ocitli v obkľúčení hôr. Pripravený bol rôznorodý program. Hneď na začiatok tábora sa zahrali na biblického Noema a vyrábali si vlastné lode, do ktorých potom lovili zvieratká (v podobe papierikov) a večer si to zopakovali len s rozdielom, že skupinovo lovili vedúcich (opäť zvieratká). Ďalší deň bol v znamení vojenčiny – ráno bola kontrola izieb, potom si deti vyrábali vlajky, hesla, tvorili vlastné štýly pochodu a nástupov, prešli kurzom sebaobrany. V poobednom programe skúšali svoje fyzické schopnosti pri klikách či nosení záťaže po danej trase. V ďalších dňoch sa deti hrali na skautoch a získavali rôznych bobríkov (mlčanlivosti, trpezlivosti,..), otestovali pevnosť Boyard, bojovali vo vojne,… Prípravou na život bola hra Projekty – byrokracia, ktorá ich čaká v bežnom živote.

Ku koncu tábora zažili adrenalín keď prišli policajti spraviť ukážku svojich schopností (ukážka zásahu proti priekopníkovi zbraní). Potom už v priateľskom duchu ukazovali zbrane, dovolili z nich strieľať, deti sa povozili na obrnenom transportéry, či štvorkolkách, ktoré doniesla komplexná záchranná služba. Poobede to pokračovalo a deti si skúšali presnú streľbu tento krát ale paintballovými zbraňami. Najúspešnejšou atrakciou ale boli opäť štvorkolky, na ktorých chceli voziť asi stále.

Program mali deti spestrený o výlety – jaskyňa Domica, hrad Krásna Hôrka či metropoly východného Slovenska – mestá Košice a Prešov.

Deti sú na táboroch pod stálym dohľadom lekára, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou tímu mladých ľudí – animátorov – členov Klubu Detskej Nádeje. Animátori sa starali o program a boli s deťmi počas celých dvoch týždňov. Program a všetky aktivity boli prispôsobené spôsobilosti detí, ktoré sa tábora zúčastnili. Deti si z tábora i tento rok odniesli veľa nových a nezabudnuteľných zážitkov a hlavne nových kamarátov.

Všetky onko tábory a víkendovka sú plne hradené z finančných prostriedkov zo Dňa narcisov 2009.