Počas leta v roku 2002 sponzori svojím príspevkom umožnili prežit sedemdesiatim deťom z celého Slovenska krásne prázdniny. Vďaka nim mohol Klub Detskej Nádeje zorganizovať dva dvojtýždňové letné tábory pre deti s onkologickým ochorením.

Oba tábory sa konali v Škole V Prírode Pod Sitnom pri Počúvadlianskom Jazere, prvý bol určený pre deti od 6 do 12 rokov a druhý pre tie staršie – 12-19-ročné. Deti boli pod dohľadom 14 inštruktorov, väčšinou študentov Lekárskej fakulty v Bratislave, ale aj Pedagogickej fakulty, či iných vysokých škôl. Lekársky dohlaď zabezpečovali pediatričky z Banskej Bystrice a Galanty, táborov sa zúčastnila aj špeciálna pedagogička z detského onkologického oddelenia v DFNsP v Bratislave. Prvého tábora sa okrem slovenských inštruktorov zúčastnilo aj niekoľko medikov z Fínska, ktorí sa prišli naučiť ako sa organizujú tábory pre deti s onkologickým ochorením, aby mohli niečo podobné uskutočniť aj u nich doma, kde akcie tohto druhu zatiaľ chýbajú. Svoj pobyt si pochopiteľne hradili z vlastných zdrojov. Deti si ich obľúbili od prvého dna, stále sa s nimi snažili komunikovať, čím si zopakovali základy angličtiny a nemčiny, ktoré sa učili v škole, ale zároveň aj naučili Fínov pár slovenských viet. Spoznali novú kultúru, ich tradície a súčasne si lepšie uvedomili svoje vlastné.

Jedným zo špecifík týchto táborov je dôraz na stravu a pitný režim, kedže mnohé deti majú následkom dlhej terapie poškodenú pečeň. Zabezpečili sme im stravu šesť krát denne a dokupovali sme minerálky, aby sme predišli dehydratácii z tepla.

Program táborov bol prispôsobený zdravotným možnostiam detí, kedže sa ho zúčastnili aj deti, ktoré ešte dostávajú chemoterapiu, aj tie, ktoré ju už absolvovali. Z týchto dôvodov bol často vedený vo viacerých líniách. Rôzne hry a sútaže boli zamerané na sebapoznanie, tímovú spoluprácu, rozvoj fantázie, podvihnutie sebavedomia, zlepšovanie kondície, či jemnej motoriky, atď… Každá súťaž bola samozrejme vyhodnotená a víťazi odmenení diplomom a sladkou odmenou. Ako individuálna aktivita existovali tzv. krúžky, kde bol každý inštruktor zodpovedný za jednu aktivitu a každé dieťa si mohlo vybrať ku komu sa chce pridať, a tak deti mohli: hrať futbal, volejbal, vybíjanú, stolný tenis, twister, navliekať korálky, zapojiť sa do najrôznejších výtvarných aktivít, učiť sa hre na flautu či gitaru, cvičiť základy gymnastiky, ci baletu. Cez víkend v polovici táborov si deti sami vymysleli a nacvičili divadelné predstavenie, ktoré potom predviedli plnej sále divákov. Na oplátku im pán chatár Mgr. Pavol Michal predviedol sokoliarske vystúpenie, pri ktorom si deti mohli vyskúšať prílet opereného dravca s pristátím na ich ruke, naučili sa mnoho nového dravých vtákoch, ale aj o ochrane prírody a o rôznych drevinách a rastlinkách, co rastú v okolí. Samozrejme nechýbali diskotéky, a táboráky, ale ani strašidelná nočná hra. Využili sme aj blízkosť jazera a počas teplých dní sme sa spoločne chodili osviežiť do vody. Deti, ktoré ešte berú chemoterapiu sa však v prírodných vodných nádržiach ani na verejných kúpaliskách kúpať z hygienických dôvodov nemôžu, a preto sme požičiavali vodné bicykle a vozili ich na nich.

Okrem mnohých súťaží a hier v areály Školy v Prírode deti absolvovali aj výlety do Banského múzea s prehliadkou bane, do historického centra Banskej Štiavnice a jej Starého Zámku, do kaštieľa Antol, ako aj na Farmu sv. Františka kde si zajazdili na koňoch. Deti v druhom tábore išli aj do kina a na pizzu v Banskej Štiavnici. Priamo v chate im odohrali úžasný dvoj-koncert bratislavské hudobné skupiny PARA a SKA PRA ŠUPINA.

Deti a mladí ľudia sa len ťažko lúčili s novými priateľmi po dvoch týždňoch plných zážitkov. Všetci chcú príst o rok znova, a tak len dúfame, že im to zdravotný stav umožní, a že sa nám z Vašou pomocou zase podarí uskutocnit tábory, kde aj napriek tažkej chorobe a utrpeniu prežitému v nemocnici cítit radost z každého naplno prežitého okamihu.