Druhý Onko tábor pre 35 detí vo veku od 6 do 13 rokov sa konal v Tatranskej Lomnici v Škole v Prírode 1.máj od 11.8. do 24.8.03.

Deťom prišiel porozprávať o Tatrách člen Horskej Služby pán Eduard Černický a na druhý deň zvládli túru na Hrebienok. Veľkým zážitkom bola aj plavba plťami po Dunajci, návšteva Spišského hradu, Belanskej jaskyne aj múzea TANAP-u. Deti si nacvičili rozprávku Asterix a Obelix, ktorú zahrali v kine Tatry v Tatranskej Lomnici v nedeľu 17.8.03. Nechýbala ani strašidelná nočná hra.

Program bol zameraný na rozvoj kreativity a individuálnych zručností jednotlivých detí. Mohli sa učiť hrať na flaute a gitare, maľovať na sklo i textil, modelovať z hliny, tvoriť šperky z drôtikov či korálok. Mnoho hier a súťaží a športových aktivít bolo orientovaných na tímovú spoluprácu a vzájomné spoznávanie.