Od 12. – 26. júla sa stretlo 38 „veľkých detí“ vo veku od 13-19 rokov tiež v Oščadnici, z ktorých podaktoré už poznali prostredie z pred 4 rokov. Príjemné prostredie a atmosféra kľudnej letnej prírody mimo ruchu miest a ľudí nás všetkých voviedla „do krajiny“ priateľstiev, hier, zábavy, s pocitom uvoľnenia a zabudnutia na bežné každodenné starosti.

Ponorili sme sa do časopriestoru, kde každým dňom sme sa stávali inou národnosťou, inou kultúrou a žili zvykmi, ktoré z nás spravili ľudí s rôznymi záujmami a vlastnosťami. Stali sme sa Čínskymi drakmi, ako Španieli sme dobíjali Inkskú ríšu a deti Boha Slnka, dobíjali Trójskeho koňa a zachraňovali krásnu Helenu, zažili sme „ťažký“ Jeden deň Ivana Denisoviča v Gulagu, pričom sa nám podarilo položiť na lopatky nezmyselnú diktatúru. Ďalšími dňami sme sa premenili na múdrych egypťanov a arabov, ktorým žiaden hlavolam hlavy „nezlámal“, nechali sme sa inšpirovať múzou a stali sa africkými, keltskými, indiánskymi umelcami s krásnym nápadom a nesmiernym talentom. Naším výsledkom boli jedinečné svietniky, šperky na každú príležitosť, hlinené Keltske mesto, a pomaľované telá. V strede tábora sme sa stali na chvíľu hercami, kde sme zahrali pre domácich, rodičov a sponzorov malú výpoveď o tom, čo a ako sa máme na tábore s názvom „Tábor – Kto prežije?“.

Na záver samozrejme nesmelo chýbať známe heslo: „Všade dobre, doma na Slovensku najlepšie.“, čím sme zažili krásny Gospelový festival v Námestove a zároveň si spravili slovenský deň so štedrými Vianocami.