Na jedno krásne aprílové popoludnie zavítali do areálu DFNsP dve skupiny zaujímavých ľudí v historických kostýmoch, trávnik pod oknami nemocnice sa zaplnil deťmi, ktoré mohli v sprievode vychovávateliek a zdravotných sestier na chvíľu opustiť oddelenia. Ostatné deti sledovali dianie na trávniku aspoň z okien a balkónov.

Účinkovali:

  • Sokoliari Sv. Bavona z B. Bystrice
  • Šermiari Rád Sv. Galahada – Rozprávka o hlúpom Ivanovi

Skupina sokoliarov sv. Bavona z Banskej Bystrice deťom ukázala vzácnych dravcov, aj to ako rýchlo a vysoko lietajú – poniektoré sa rozhodli pristáť na oknách nemocnice priamo pred očami detí. Sokoliari im vysvetlili ako sa o dravcov starať, ako ich chrániť aj ako ich trénovať na lov. Skupina historického šermu – Rád sv. Galahada predviedla „Rozprávku o hlúpom Ivanovi“, v ktorej, ako to už býva, dobro zvíťazilo nad zlom, aj keď pri tom občas rinčali starobylé meče.

Následne sa všetci účinkujúci presunuli do nemocnice, kde postupne navštívili všetky oddelenia, aby si mohli aj deti, ktoré nemôžu opustiť lôžko, chytiť do ruky meč, či pravú sokoliarsku rukavicu, obzrieť si kostýmy a klásť zvedavé otázky.