Klub Detskej Nádeje

Sme združenie spájajúce tých, čo chcú pomôcť a vyčariť úsmev na detskej tvári. „Úsmev patrí všetkým, aj mne, aj Tebe aj im.“
Chcete o nás vedieť viac?

Kto sme?

Klub Detskej Nádeje (KDN) je apolitické združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí.

 

Klub Detskej Nádeje (KDN) je občianske združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí. Na začiatku bol nápad a odhodlanie vtedajšej študentky medicíny- Mišky Príhodovej. KDN začalo svoju činnosť pri Bratislavskom Spolku Medikov pod záštitou Lekárskej Fakulty UK Bratislava začiatkom apríla 1998. Od februára 2001 je registrované ako samostatné občianske združenie.

Členmi KDN sú najmä mladí ľudia, vysokoškolskí študenti, ktorí majú k deťom najbližšie. Hlavnou aktivitou sú pravidelné návštevy detských pacientov na oddeleniach DFNsP Kramáre. Večer, po návštevných hodinách prichádzame ponúknuť svoje kamarátstvo, rovnocenné partnerstvo pri hre, či rozhovore. Prinášame im svet a život zvonku, z ktorého boli načas vylúčení.

Pravidelné stretnutia členov počas semestra sa konajú v jednej z prednáškovej miestnosti LF UK. Hodnotíme a plánujeme našu činnosť, rozdeľujeme si úlohy a vymieňame skúsenosti. Riešime tu aj otázky propagácie, získavania nových finančných zdrojov, komunikácie s vedením Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Kramáre, alebo plánovania nových projektov KDN. V priestoroch LF UK máme aj kanceláriu, kde sa konajú prípravné táborové stretnutia.

Medzi aktivity KDN patrí:

Toto však môžeme dosiahnuť len pri určitom materiálnom zabezpečení a preto je súčasťou nášho projektu aj získavanie finančnej a materiálnej pomoci, s ktorou vyčaríme na detských tvárach viac úsmevu...

Ako môžete podporiť aktivity KDN?

 
© 2011 Klub Detskej Nádeje | všetky práva vyhradené | sponzori | kontakt | pre členov kdnDesign, spracovanie a hosting backbone.sk