Čaká nás zdravotnícky víkend.

Víkendovka pre deti a teenagerov vo veku od 7 do 19 rokov
s onkologickým a kardiologickým ochorením
sa uskutoční od 23. do 25.11.2018 v Penzióne Gejdák, Ružomberok.

Prihlásiť sa dá prostredníctvom online formulára.
Tešíme sa na Vás!

zdravotnicka

 

Víkendovka je pre účastníkov bezplatná, uskutoční sa vďaka finančným prostriedkom
Nadácie pre deti Slovenska v rámci grantového programu Hodina deťom,
Ligy proti rakovine SR z výťažku 22. ročníka zbierky Deň narcisov
a Dobrej krajine, darcovskému portálu Nadácie Pontis.
Ď*A*K*U*J*E*M*E