Od 23.11.2018 do 25.11.2018 sa v Penzióne Gejdák, Ružomberok stretlo 36 detí s kardiologickým a onkologickým ochorením. Celý víkend bol pre deti bezplatný, uskutočnila sa vďaka finančným prostriedkom Nadácie pre deti Slovenska v rámci grantového programu Hodina deťom, Ligy proti rakovine SR z výťažku 22. ročníka zbierky Deň narcisov a Dobrej krajine, darcovskému portálu Nadácie Pontis. Ď*A*K*U*J*E*M*E

Víkendovka s podtitulom „Zdravotnícka“.

Tím dobrovoľíkov formou neformálneho vzdelávania oboznámil deti s historickým vývojom lekárstva od čias Hipokrata, cez červený kríž až po svetovú zdravotnícku organizáciu. Teoreticky a aj prakticky sa snažil naučiť deti, čo treba robiť, ak sa človek ocitne v život ohrozujúcom stave, ale aj si pomôcť pri bežných poraneniach.

Nazrite do spoločných dní:
vik2
Piatok: Prešli sme si začiatky medicíny, od Hipokrata, ktorý chcel od detí aby išli do sveta učiť sa umeniu medicíny a zbierali lekárske poznatky. Postupne došli na to, ako fungujú pľúca, ako sa postarať o človeka, ktorý padol v lese, prečo má moč rôzne farby a chute, prečo sa človek zadýcha pri fyzickej námahe, aké krvné skupiny poznáme plus ich kombinácie.  Dozvedeli sa viac o pitvách či orgánoch a v neposlednom rade, bola reč aj o ľudských zmysloch.

Sobota: Začalo sa hneď zhurta a to veľkým bojom medzi dvoma veľmocami, Rakúsko-Uhorskom a Francúzskom. Keď sa v roku 1859 mladý Švajčiar Henry Dunant rozhodol zorganizovať prvých dobrovoľníkov na pomoc raneným vojakom v bitke pri talianskom Solferine, ešte netušil, že kladie základ najväčšej humanitárnej organizácie na svete. Jeho myšlienkou bolo postarať sa o zranených, bez ohľadu na to, za koho bojovali. A takto sme sa dostali ku vzniku Červeného kríža – deti diskutovali či je dôležitý a aké má princípy.

vik3Poobede sme mali najdôležitejšiu časť programu. Naučili sme ich poskytovať KPR, aj s pomocou videí od Baštrnga. Následne si resuscitáciu mohli aj prakticky vyskúšať na figuríne, ktorá bola požičaná priamo z červeného kríža. Ďalej ako pomôcť človeku, ktorý sa dusí, ako dať človeka do stabilizovanej polohy a správne obväzovanie zranení. Jednoducho celý postup vyhodnocovania ležiaceho človeka, od bezvedomia po zástavu srdca.

Náročný deň sme ukončili relaxáciou, pretože, ak chce človek pomáhať, musí byť sám v duševnej pohode, a tak sme sa vyjašili sme  v bazéne, uvoľnili svoje telo cvičením jógy, doplnili energiu so smoothie, užili si manikúru, pomasírovali sa a zahrali spoločenské hry.

vik4

Nedeľa: Ráno sme si náš program spestrili jazdou na koňoch, potom nasledovala hra menom Pandémia. Deti museli prísť na to, že spolupráca je veľmi dôležitá, pretože inak nezvíťazia nad zákernými chorobami, ktoré sa postupne šírili. S tým súvisela aj diskusia, prečo existuje WHO a ako pomáha zabráneniu šíreniu sa nebezpečných chorôb, ale aj prečo je vakcinácia dôležitá.  

 

Najdôležitejšia je pre nás spätná väzba účastníkov, a tak sa vždy pýtame:

Najviac sa mi páčili prednášky a že som si to následne mohla vyskúšať aj na figuríne.
Zaujímavý program, motivačky, všetky hry a stanovištia boli super.
Páčili sa mi rôzne hry a super vedúci.
Čo sa mi páčilo? … všetko, ale konkrétne ako sme si mohli vybrať a zapisovať sa na sobotný večerný program.
Všetko sa mi páčilo. Bolo to tu megáá.
Program bol pekne prepracovaný -> super kolektív.
Priateľská atmosféra ako vždy. Znovu mám dobrú náladu.
Veľmi sa mi páčila téma víkendovky, keďže si myslím, že to je dosť dôležité

banner