Naši považskobystrickí KDN dobrovoľníci Nelka, Zuzka, Tatianka a Robko obetovali krásnu slnečnú sobotu, aby navštívili hospitalizované deti na detskom oddelení v NsP v Považskej Bystrici a oslávili s deťmi MDD.

Deti dostali od dobrovoľníkov sladké balíčky a okrem toho si spolu vyrábali náramky. Nemysleli pri tom iba na seba, ale všetci spolu vyrábali náramky a pozdravy aj pre dospelých pacientov hospitalizovaných na oddelení dlhodobo chorých, aby si aj oni pripomenuli detské časy a že v každom veku sme stále deťmi.

Teší nás, že sme mohli potešiť na MDD deti všetkých vekových skupín 😉