Ďakujeme spoločnosti Slovak Telekom za finančný príspevok 750 eur z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý bol použitý:

– 160 eur na kreatívny materiál na detské oddelenia
– 200 eur bolo venovaných vychovávateľkám v nemocnici na materiál pre deti
– a 390 eur na víkendový pobyt na Beckovských slávnostiach pre onkologické a kardiologické deti 🏰🧩🎲🎨🧶

ĎAKUJEME ❤️