Od roku 2003 sa naše onko tábory rozšírili aj o tábory pre deti s kardiologickým ochorením. Neskôr sme začali organizovať aj víkendové pobyty a od roku 2013 sú naše kardio aktivity šmrncnuté neformálnym vzdelávaním.

Tábory

Vzdelávacie víkendovky

Víkendovky