Vzdelávacie víkendovky, ktoré sa začali organizovať pre deti s kardiologickým ochorením zavoňali aj naším onko vedúcim a deťom.

A tak v roku 2014 vznikla onko-kardio koalícia a rozbehli sa spoločné víkendové podujatia. Tie sa zrealizovali  s podporou Iuventy a programu Mládež v akcii.

 

Samozrejme, spoločné stretnutia sme mali párkrát aj v minulosti 🙂