Kontaktovať nás môžete:

telefonicky: +421 905 260 835

emailom:
kdn@kdn.sk alebo klubdetskejnadeje@gmail.com

poštou:

Klub Detskej Nádeje
Sasinkova 4
P.O.BOX 81289
811 08 Bratislava

bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: IBAN SK35 3100 0000 0040 0103 4403
BIC/SWIFT: LUBASKBX


IČO: 307 868 35, DIČ: 2021623098

alebo nám napíšte tu: