Klub Detskej Nádeje (KDN) je apolitické združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí.

Členmi KDN sú najmä mladí ľudia, vysokoškolskí študenti, ktorí majú k deťom najbližšie. Hlavnou aktivitou sú pravidelné návštevy detských pacientov na oddeleniach DFNsP Kramáre. Večer, po návštevných hodinách prichádzame ponúknuť svoje kamarátstvo, rovnocenné partnerstvo pri hre, či rozhovore. Prinášame im svet a život zvonku, z ktorého boli načas vylúčení.

Pravidelné stretnutia členov počas semestra sa konajú v jednej prednáškovej miestnosti LF UK. Hodnotíme a plánujeme našu činnosť, rozdeľujeme si úlohy a vymieňame skúsenosti. Riešime tu aj otázky propagácie, získavania nových finančných zdrojov, komunikácie s vedením Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Kramáre, alebo plánovania nových projektov KDN. V priestoroch LF UK máme aj kanceláriu, kde sa konajú prípravné táborové stretnutia.

Medzi aktivity KDN patrí:

  • Návštevy detských oddelení DFNsP Kramáre
  • Organizácia detských táborov
  • Usporiadanie benefičných koncertov a výstav detských prác
  • Zabezpečenie materiálu pre voľný čas na oddeleniach
  • Spolupráca s organizáciami podobného zamerania (Liga proti rakovine, Šašovinky)
  • Hľadanie nových finančných zdrojov

Toto však môžeme dosiahnuť len pri určitom materiálnom zabezpečení a preto je súčasťou nášho projektu aj získavanie finančnej a materiálnej pomoci, s ktorou vyčaríme na detských tvárach viac úsmevu…

Ako môžete podporiť aktivity KDN?

  • 2% z Vašich daní
  • Priamy finančný dar
  • Materiál na oddelenia a tábory