Začiatkom októbra sa nám podarilo zorganizovať potáborovú víkendovú akciu pre deti, ktoré sa toto leto zúčastnili na niektorom z táborov Klubu detskej nádeje. Takže v Brezovej pod Bradlom sa stretlo vyše 50 detí a 20 vedúcich zo všetkých troch tohtoročných táborov, teda onkotábora malého a veľkého a kardiotábora. Išlo nám hlavne o to, aby sa deti stretli so svojimi kamarátmi, prípadne spoznali nových kamarátov z iných táborov. Preto aj program víkendovky bol voľnejší ako na tábore.

Prvý večer po príchode sme sa ubytovali a po večeri nasledovala zábava v spoločenskej miestnosti. Všetci sme sa pekne ostatným predstavili, nakreslili si menovky a potom sme si spoločne zaspievali pri gitare a iných hudobných nástrojoch, ktoré boli k dispozícii.

Na druhý deň, jediný, ktorý sme úplne celý strávili v Brezovej pod Bradlom, sme doobedie venovali väčšej hre so stanovišťami. Deti sa rozdelili do pomiešaných druzštiev zo všetkých troch táborov a na stanovištiach museli vyriešiť rôzne úlohy. Niektoré úlohy boli už pre deti z našich táborov známe, iné ešte nepoznali. Pri hre sme sa zabavili až do obeda.

Poobede sme mali na výber z dvoch programov. Tí, ktorým sa chcelo prejsť, mohli absolvovať výlet na Bradlo a ostatní mohli zostať pri chate a venovať sa športovým hrám. Väčšina z nás sa rozhodla pre Bradlo, tak nás čakala krásna prechádzka jesenným lesom na Mohylu M.R.Štefánika. Odmenou za miestami náročnejšiu trasu nám boli nádherné výhľady z Bradla. Niektoré z detí na Bradle ešte nikdy neboli a tak spoznali aj tento kúsok Slovenska. Na Bradle sme sa spoločne odfotili a mohli sme sa pobrať späť do chaty. Stihli sme sa vrátiť akurát na dobrú večeru.

Večerným programom bola populárna súťaž Bradlo hľadá Superstar. Do súťaže sa prihlásilo 9 odvážnych súťažiacich, jednotlivcov alebo skupín. Niektoré spevácke výkony by nám mohli aj ozajstní speváci závidieť. Odmenou pre víťaza bolo plyšové zvieratko. Večer sme opäť ukončili spoločným spevom a hrou na gitare. Tretí deň sme využili na posledné chvíle s kamarátmi, ktorých zase dlhšiu dobu neuvidíme. Pred obedom nadišiel čas lúčenia. Pre niektorých si prišli rodičia sem a my ostatní sme nastúpili do autobusu a už sme sa viezli do Bratislavy, odkiaľ mnohí z nás pokračovali ešte ďalej.

Táto víkendovka sa zaradila k ďalším vydareným akciám Klubu detskej nádeje.