V lete organizujeme tri turnusy pre deti, čo v minulosti prekonali alebo sa stále liečia na onkologické alebo kardiologické ochorenie. Vďaka sponzorom majú deti pobyt zadarmo, počas celého pobytu na zdravotný stav dohliada lekár. Celý program je prispôsobený špeciálnym potrebám detí.

Naše tábory a potáborové „víkendovky“ sú zamerané na poskytovanie psychosociálnej podpory. Deti sa spolu učia zabúdať na svoje zdravotné problémy, budujú si sebadôveru a sebavedomie, objavujú nezávislosť, priateľstvo a zažívajú veľa zábavy.

Deti sú obyčajne ubytované v 2-5 posteľových izbách a stravujú sa spoločne v priestrannej jedálni. Celý deň je plný aktivít a večer sa spoločne stretávajú: na diskotéke, pri táboráku alebo na pripravenom tematickom programe. Starostlivosť o fyzickú a emočnú pohodu a dobrý zdravotný stav je naším prvoradým záujmom. K dispozícii je vždy lekár a sme v kontakte s najbližšou nemocnicou. Všetky aktivity v tábore sú organizované tak, aby bola vždy zabezpečená absolútna bezpečnosť. Za kontrolu a dohľad sú počas celého dňa zodpovední vedúci, z ktorých každý má na starosti max. 2-3 deti. Vďaka sponzorom boli všetky ročníky táborov zadarmo, čo predstavuje veľkú pomoc rodinám už aj tak značne zaťaženým finančne náročnou liečbou. Podrobné informácie o našich táboroch nájdete v príručke.

Prečítajte si ako to vyzeralo na našich táboroch a víkendových podujatiach: