Neurológia

Oddelenie detskej neurológie navštevujeme od roku 1998. Medzi deti prichádzame väčšinou vo večerných hodinách (po 17.00 hod.), aby sme vystriedali vychovávateľky, ktoré sa o deti starajú popoludní. Večerné hodiny sa snažíme deťom spríjemniť aj preto, že práve vtedy sa cítia najosamelejšie a najviac pociťujú smútok za domovom. Viac…

Kardiológia

Návštevy členov KDN sú pre deti vítaným oživením ich pobytu v nemocnici, keďže v Detskom Kardiocentre ( DKC ) nie sú zamestnané žiadne učiteľky ani vychovávateľky. Dobrovoľníci z KDN navštevujú toto oddelenie niekoľkokrát do týždňa, v dvojiciach alebo v trojiciach. Viac…

Onkológia – veľké deti

Kto koho navštevuje?

Rodičia svoje deti, deti svojich súrodencov, súrodenci svojich kamarátov a kamaráti.. a kamaráti… tuším sme sa trošku zamotali. Podstatné však je, že návštev nikdy nebolo a nebude dosť, preto sme sa do tohto dlhého zoznamu zapísali aj my, členovia KDN. Veď nebudeme predsa zaháľať popri (v?) škole, radšej si budeme hľadať nových kamarátov:) Viac…

Onkológia – malé deti

Zo začiatku bolo všeobecne jedno oddelenie Onkológia, až neskôr prišlo rozdelenie, ktorého hranicou sa stal vek. Spájacia chodba medzi oddelením pre veľké a malé deti sa zamkla. V návštevách veľkých detí sa pokračovalo. Na malé deti sme ako na samostatné oddelnie začali chodiť v roku 2005. Viac…

I. Detská klinika

I. Detskú kliniku začali medici navštevovať v školskom roku 1998/1999. Momentálne ju navštevujú študenti z rôznych VŠ a pracujúci ľudia. Na I. Detskej klinike sú hospitalizované hlavne deti s cukrovkou, ale medzi nimi sú aj deti s rôznymi inými ochoreniami ako je napr. mentálna anorexia, poruchy rastu, obličkové ochorenia, ochorenia kĺbov a iné ďalšie. No stáva sa aj to, že deti s cukrovkou tvoria menšinu. Viac…

II. Detská klinika

Detská klinika je chronologicky najmladšou, nami navštevovanou klinikou v DFN. Začali sme v Septembri 2003. Zo začiatku nás bolo len pár, najmä starších medikov, neskôr sa pridali aj viacerí aktívni prváci. Viac…

Chirurgia

Koncom roka 2011 sme rozbehli chodenie na Kliniku detskej chirurgie, konkrétne oddelenie chirurgia – chlapci. Viac…