Je to spôsob, ako poďakovať sponzorom, osloviť nových ľudí, zviditeľniť myšlienku KDN. Stretávame sa s ústretovosťou oslovených skupín.

Snažíme sa takto osloviť ďalších mladých ľudí, ktorí by rozšírili naše rady. Poďakujeme sponzorom, bez ktorých finančnej a materiálnej pomoci by sme len ťažko vypĺňali drobné želania našich malých kamarátov vo všedné dni hospitalizácie, na Mikuláša a už vôbec by sme nemohli organizovať detské letné tábory, ktoré sú z roka na rok medzi deťmi populárnejšie.

Na koncerty pozývame účinkovať mladé začínajúce, ale aj tie už známejšie kapely. Všetci bez nároku na honorár predvedú skvelú muziku a vytvoria dobrú náladu.