Detská klinika je chronologicky najmladšou, nami navštevovanou klinikou v DFN. Začali sme v Septembri 2003. Zo začiatku nás bolo len pár, najmä starších medikov, neskôr sa pridali aj viacerí aktívni prváci.

II. Detská klinika je rozdelená na dve časti. V prvej sú hospitalizované deti predškolského veku, s ktorými prichádzame do styku menej, vzhľadom na to že sú pri nich väčšinou mamičky. Ak však nie sú, individuálne sa s nimi hráme rozličné jednoduché hry, kreslíme si. Druhá časť je určená pre deti od 6 do 18 rokov. Tu je rozdielny prístup k deťom vzhľadom na to či ide o deti s akútnymi alebo chronickými ochoreniami. U tých prvých sa program pre ne nedá plánovať, pretože sa v nemocnici zdržia len zopár dní. Čas im spestrujeme hrami, či už manuálnymi, psychologickými alebo im pomáhame s tvorbou rôznych suvenírov. U detí, postihnutých chronickými ochoreniami najmä obličiek, zažívacieho systému a kĺbov, tráviacich na oddelení pomerne dlhý čas, často aj psychicky stigmatizovanými z dlhej hospitalizácie, je potrebný zvlášť citlivý prístup. Okrem vyššie spomenutých hier je pri práci s nimi veľmi dôležitý rozhovor. Snažíme sa vytvoriť si s nimi kamarátsky vzťah. Ak sa nám to podarí, otvoria sa nám, vyrozprávajú sa a uľaví sa im. Problém to môže byť u pubertálnych detí, u ktorých prelomenie bariéry trvá dlhšie.

Podobný citlivý, prísne individuálny prístup, si vyžadujú deti hospitalizované na transplantačnej jednotke zahrnutej pod II. DK, ktoré sú za prísnych hygienických opatrení izolované od ostatných detí. Čakajú tu na transplantáciu kostnej drene, alebo sa tu po nej zotavujú.

Frekvencia návštev jednotlivými členmi je v priemere jedenkrát do týždňa, najčastejšie v popoludňajších hodinách, niekedy však aj po večeri t.j. po 18 hodine.