Návštevy členov KDN sú pre deti vítaným oživením ich pobytu v nemocnici, keďže v Detskom Kardiocentre ( DKC ) nie sú zamestnané žiadne učiteľky ani vychovávateľky. Dobrovoľníci z KDN navštevujú toto oddelenie niekoľkokrát do týždňa, v dvojiciach alebo v trojiciach v časoch od 15:00 do 17:00 alebo od 18:00 do 20:00.

Na oddelenie DKC sa chodí buď poobede – cca o 14.30, kedy sa na oddelení začína pokojnejšia časť dňa bez rôznych vyšetrení. V tomto poobednom čase bývame s deťmi do cca 17.00, kedy majú večeru. Alebo môžeme deti navštíviť vo „večernom“ termíne od cca 17.30 do 19.30. Narozdiel od iných oddelení, teda v DKC nenavštevujeme deti neskôr večer, lebo už sú väčšinou unavené a nechcú sa zapájať do našich aktivít.

Deti na oddelení DKC bývajú hospitalizované niekoľko dní, ale aj dlhodobejšie – niekoľko týždňov. Pri stretnutiach s dlhodobo a opakovane hospitalizovanými deťmi treba poznať ich zdravotný stav a prispôsobiť program ich možnostiam.

Naša činnosť je zameraná na podporu tvorivosti, rozvoj zručnosti a fantázie. Robíme všetko pre to, aby sme deťom nahradili kamarátov. Pomáhame im odbúrať strach z operácie a nového prostredia. Prebúdzame v nich chuť k životu, lebo veľa krát sú veľmi smutné z nedostatku pohybu a voľnosti. Najobľúbenejšou činnosťou detí na tomto oddelení sú rôzne výtvarné aktivity. Tieto deti sa môžu len obmedzene fyzicky namáhať, o to viac však majú rozvinutú tvorivosť a výtvarné zručnosti. Často s deťmi maľujeme nejaký obrázok na veľký papier, kedy každé dieťa namaľuje jeho časť a spoločne tak vytvoria umelecké dielo. Potom sa môžu tešiť, že spoločne niečo dokázali. V skrini s materiálom máme pomôcky na výtvarné aktivity od výmyslu sveta.

Na tomto oddelení sa s deťmi hráme menej hier, lebo sú tu hospitalizované deti od 0 do 18 rokov a to je dosť široká veková skupina. Väčšinou sa zídu deti rôzneho veku, od najmenších škôlkarov až po stredoškolákov a vtedy je veľmi ťažké vymyslieť pre nich hru, do ktorej by sa zapojili všetci. Oveľa radšej sa v takomto prípade hrajú rôzne spoločenské hry, najmä tie väčšie deti. Spoločenské hry máme tiež v KDN-kárskej skrini s materiálom. Niekedy sa deti potešia obyčajnému rozhovoru alebo prečítaniu rozprávky. Deťom, ktoré nemôžu vstať z postele a ísť zapojiť do našich aktivít, sa venujeme individuálne. Preto je lepšie, keď idú za deťmi naraz viacerí dobrovoľníci. Na oddelení bývajú hlavne s menšími deťmi často hospitalizovaní aj rodičia, ktorí sa tiež vďačne so svojim dieťaťom pridajú k našim aktivitám.

Pred Vianocami zdobia deti nielen stromček, ale aj celé oddelenie vlastnoručne zhotovenými ozdobami. Najobľúbenejším spríjemnením tohto času je pre mamičky aj pre malých pacientov maľovanie medovníkov.