Oddelenie detskej neurológie navštevujeme od roku 1998. Medzi deti prichádzame väčšinou vo večerných hodinách (od 17:30 do 19:00.), aby sme vystriedali vychovávateľky, ktoré sa o deti starajú popoludní.

Večerné hodiny sa snažíme deťom spríjemniť aj preto, že práve vtedy sa cítia najosamelejšie a najviac pociťujú smútok za domovom. Náplňou nášho času stráveného s deťmi sú hlavne hry a tvorivá činnosť. Máme k dispozícii herňu, deti prevažne nie sú pripútané na lôžko. Naše aktivity prispôsobujeme veku, pohybovým možnostiam a momentálnym náladám detí. Materiál zakupujeme so zdrojov KDN. Deti na oddelení veľmi obľubujú spoločenské hry – Activity, Doublle, Človeče. S menšími deťmi kreslíme, modelujeme, s tými väčšími často klebetíme o ľahkých témach.

Pri tom všetkom sa snažíme pristupovať k deťom citlivo a pozorne, aby sa v uvoľnenej atmosfére cítili dobre, viac sa navzájom spoznali a vytvorili si aj v nemocničnom prostredí medzi sebou naozaj kamarátske vzťahy. Tešíme sa, že naša činnosť sa už stala pravidelnou súčasťou života detí na oddelení, a dokonca aj po prepustení z nemocnice si s niektorými deťmi ďalej dopisujeme, pretože u nás našli pochopenie, kamarátstvo a oporu. Nachádzame pozitívnu odozvu nielen u detí ale aj u sestričiek, lekárov, vychovávateliek či rodičov.