ZAMESTNANEC – POVINNE používa záväzné tlačivo: VYHLÁSENIE

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

  1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií*, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
  1. Do Vyhlásenia napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
  1. Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatením dane, príp. aj Potvrdením od organizácie (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (neposielať na adresu KDN!).
  2. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v náš prospech.

* Ak ste naším dobrovoľníkom, potvrdenie získate na klubdetskejnadeje@gmail.com.

Ď*A*K*U*J*E*M*E