V nasledujúcich dokumentoch sa môžete oboznámiť s tým, čo sa nám podarilo dosiahnuť vďaka skvelým a obetavým dobrovoľníkom.

vyrocna_sprava_2018

vyrocna_sprava_2017

vyrocna_sprava 2016
vyrocna_sprava 2015

vyrocna_sprava_2014

vyrocna_sprava_2013
vyrocna_sprava_2012
vyrocna sprava 2011
vyrocna sprava 2008
vyrocna sprava 2007
vyrocna sprava 2005
vyrocna sprava 2006