Tábory pre deti s onkologickým ochorením organizujeme od roku 1999. Do roku 2001 bol tábor spoločný pre všetky vekové skupiny detí. Vzhľadom k vysokému záujmu detí sa od roku 2002 organizujú 2 letné tábory pre 2 vekové skupiny – deti od 6 do 13 rokov a teenagerov vo veku od 13 do 18 rokov.
Od roku 2005 sa generálnym partnerom táborov stala Liga proti rakovine, ktorá ich finančne zastrešuje.

Letné tábory pre deti vo veku od 6 do 13 rokov (pre malé deti)

Letné tábory pre deti vo veku od 13 do 18 rokov (pre teenagerov)

Zimný tábor pre deti od 6 do 18 rokov

Prímorské pobyty

Víkedové stretnutia